Werkwijze BixBox Bedrijfsfilm

Onze werkwijze bij de filmproducties:

Stap 1: Oriënterend gesprek

In een eerste gesprek maakt u uw ideeën, eisen en wensen voor uw bedrijfsfilm kenbaar. We zullen direct meedenken om de opdracht en doelstelling helder te formuleren. Het duidelijk vastleggen van eisen en wensen van beide kanten komt het eindresultaat ten goede en legt de kaders vast.

Stap 2: Vrijblijvende Offerte

In de offerte wordt duidelijk omschreven wat de doelstelling, de planning, eindproduct(-en) en prijsopgave is.

Stap 3: Filmscript & Draaiboek

Aan de hand van de uitgangspunten wordt het filmscript voor uw bedrijfsfilm opgesteld en maken we een draaiboek hoe de opnamedag(-en) eruit gaat (gaan) zien. Mensen, locatie en benodigdheden worden in het draaiboek opgenomen.

Stap 4: Opnamedag(-en)

We beschikken over moderne, professionele camera-apparatuur en zullen de benodigde beelden opnemen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen, wensen, sfeer en imago die in de vorige fasen zijn gedefinieerd.

Stap 5: Montage (=editing)

De beelden worden in eigen beheer gemonteerd. Tussentijds zal de productie eenmalig met u besproken worden om zo te komen tot het gewenste eindresultaat.

Stap 6: Distributie

Aan de hand van uw doelstelling wordt de bedrijfsfilm in het juiste bestandsformaat (internetbestand of DVD) aan u geleverd.

BixBox Bedrijfsfilm: een betrouwbare partner!